εισφερω

εισφερω
    εἰσφέρω
    εἰσ-φέρω
    ион. и староатт. ἐσφέρω (fut. εἰσοίσω, aor. 2 εἰσήνεγκον)
    1) вносить, приносить
    

(ἐσθῆτα εἴσω Hom.; δεῖπνον εἰς τέν οἰκίαν Xen.)

    μεγάλην εἰσφέρεσθαι σπουδέν εἴς τι Diod. — прилагать много стараний к чему-л.

    2) med. принимать внутрь, поглощать
    

(πλεῖστον ὕδωρ Arst.) или вдыхать (οἱ μὲν εἰσφερόμενοι, οἱ δὲ μέ ἀναπνέοντες Arst.)

    3) заносить, уносить
    

ποταμὸς δρῦς ἀζαλέας ἐσφέρεται Hom. — река уносит с собой высохшие дубы;

    ἐς τέν ὕλην ἐσφέρεσθαι Thuc. — забрести в лесную чащу

    4) грузить
    

(τινὰς εἰς τὰς ναῦς Xen.)

    5) ввозить, med. ввозить к себе
    

(σῖτόν τε καὴ χρήσιμα Thuc.)

    6) вносить, вводить
    

(νέον τι Plat.; ἕτερα καινὰ δαιμόνια Xen.)

    Ἐμπεδοκλῆς πρῶτος ταύτην τέν αἰτίαν διελὼν εἰσήνεγκεν Arst. — Эмпедокл впервые расчленил эту причину

    7) вносить, добавлять
    

(λόγους καινούς Eur.)

    8) вносить, предлагать, представлять на утверждение
    

(τέν ἑαυτοῦ γνώμην εἰς τέν ἐκκλησίαν Xen. или ἐς τὸν δῆμον Thuc. и πρὸς τὸν δῆμον Arst.; νόμους διά τινος Plut.)

    9) (тж. εἰ. δίκην Plut.) возбуждать судебное дело Dem.
    10) вносить, уплачивать
    

(ἔρανον Plat.; ἐσφορὰν διακόσια τάλαντα Thuc.; χρήματα εἰς τὸν πόλεμον Plut.)

    τέν οὐσίαν ἅπασαν εἰσενηνοχέναι Arst. — уплатить налоги в размере всего своего имущества;
    τὰ εἰσενεχθέντα Arst. — внесенные деньги, Xen. вклад

    11) приносить, доставлять, сообщать
    

(ἀγγελίας Her.)

    12) доставлять, причинять, вызывать
    

(πόλεμον Ἑλλήνων χθονὴ καί Φρυξί Eur.)

    πολλὰ κἀγαθὰ ἀλλήλοις εἰσενεγκεῖν Xen. — оказать друг другу много услуг

    13) издавать, публиковать
    

(ἀπολογισμούς Polyb.)


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "εισφερω" в других словарях:

 • εἰσφέρω — carry in pres subj act 1st sg εἰσφέρω carry in pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εισφέρω — εισφέρω, εισέφερα βλ. πίν. 217 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • εισφέρω — (AM εἰσφέρω) 1. φέρνω, τοποθετώ μέσα 2. συνεισφέρω, παρέχω και εγώ κάτι («χρήματα πρὸς τὸν πόλεμον εἰσενεγκεῑν τοὺς πολίτας», Πλούτ.) νεοελλ. βοηθώ, συντελώ μσν. 1. παρουσιάζω, απεικονίζω 2. ρέπω, κλίνω σε κάτι αρχ. 1. εισέρχομαι 2. (στην Αθήνα)… …   Dictionary of Greek

 • εἰσενηνεγμένα — εἰσφέρω carry in perf part mp neut nom/voc/acc pl εἰσενηνεγμένᾱ , εἰσφέρω carry in perf part mp fem nom/voc/acc dual εἰσενηνεγμένᾱ , εἰσφέρω carry in perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰσφέρετε — εἰσφέρω carry in pres imperat act 2nd pl εἰσφέρω carry in pres ind act 2nd pl εἰσφέρω carry in imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰσφέρῃ — εἰσφέρω carry in pres subj mp 2nd sg εἰσφέρω carry in pres ind mp 2nd sg εἰσφέρω carry in pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐσφέρετε — εἰσφέρω carry in pres imperat act 2nd pl εἰσφέρω carry in pres ind act 2nd pl εἰσφέρω carry in imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰσενεγκαμένων — εἰσφέρω carry in aor part mid fem gen pl εἰσφέρω carry in aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰσενεγκάμενον — εἰσφέρω carry in aor part mid masc acc sg εἰσφέρω carry in aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰσενεγκάντων — εἰσφέρω carry in aor part act masc/neut gen pl εἰσφέρω carry in aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εἰσενεγκόντα — εἰσφέρω carry in aor part act neut nom/voc/acc pl εἰσφέρω carry in aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»